Erityisjärjestelyt

Lukivaikeus
Lukion opiskelijat voivat osallistua ensimmäisen vuoden aikana erityisopettajan pitämään lukiseulaan. Sen tulosten perusteella joillekin opiskelijoille tehdään yksilötesti, ja tarvittaessa laaditaan erityisopettajan lausunto.

Jos yksilötestissä on havaittu vaikea tai keskivaikea lukivaikeus, opiskelija voi anoa lisää aikaa YO-kokeisiin. Opiskelija voi käyttää lisäaikaa myös lukion kokeissa. Anomus erityisjärjestelyistä täytetään erityisopettajan luona.

Vieraskielisyys
Jos kokelaan äidinkieli on muu kuin suomi, erityisopettaja voi kirjoittaa hänelle vieraskielisyystodistuksen. Lautakunta voi ottaa huomioon kokelaan vieraskielisyyden YO-kokeen arvioinnissa.

Sekä hakemus erityisjärjestelyistä että todistus vieraskielisyydestä pitää olla tehtynä ennen YO-kokeisiin ilmoittautumista.

YTL:n ohje luku- ja kirjoitusvaikeuden huomioon ottamisesta ylioppilastutkinnossa

(kts. mm lausunnon vaikutus arvosanaan)

YTL:n ohje vieraskielisyyden huomioon ottamisesta ylioppilastutkinnossa

(kts. mm lausunnon vaikutus arvosanaan)