Hakeminen taidelinjalle

Hakeminen
Taidelinjalle haetaan yhteishaussa omana hakukohteena.  Sähköinen yhteishaku tapahtuu osoitteessa https://opintopolku.fi/wp/fi/.


Valintakoe
Kaikki hakijat saavat kirjallisen kutsun valintakokeeseen noin viikkoa ennen koetta.
Valintakoe järjestetään toukokuun alkupuolella.
Vuonna 2019 pääsykoe järjestetään torstaina 2.5.2019 klo 8.30 alkaen.


Valintakokeessa hakija tekee kaksi tehtävää valitsemastaan taideaineesta (kuvataide, teatteri tai musiikki). Kumpikin tehtävä arvioidaan asteikolla 0-10 ja valintakokeen lopullinen pistemäärä on tehtävistä annettujen pisteiden keskiarvo. Valintakokeen maksimipistemäärä on 10.

Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineista lasketaan painotettu keskiarvo. Äidinkielen, englannin, matematiikan ja historian arvosanoilla on painokerroin neljä. Päättötodistuksen maksimipistemäärä on 10.

Taidelinjan opiskelijoille tehdään koulun alettua opintojen ohjaajan avustuksella yksilöllinen opiskeluohjelma, jolla mahdollistetaan taideaineiden laaja opiskelu lukio-opintojen alusta lähtien.

Valintakoetehtävät
Kunkin taideaineen valintakokeessa arvioidaan kaksi tehtävää. Hakijan pistemäärä valintakokeessa on tehtävistä saatujen pisteiden keskiarvo. Sivun alareunassa on aikaisempien vuosien tehtäviä, joihin kannattaa tutustua ennen koetta.

Kuvataiteen valintakokeessa tehdään kaksi tehtävää. Aikaisempien vuosien tehtäviin tutustumalla saa hyvän käsityksen tehtävätyypeistä ja tekniikoista.

Musiikin ensimmäinen tehtävä on kokelaan vapaasti toteuttama musiikkiesitys. Toinen on primavista –tehtävä, jonka hakija valitsee hänelle esitetyltä listalta. Musiikin koe tehdään yksilösuorituksena musiikin luokassa.

Ilmaisutaidon pääsykokeessa on kolme osiota: ensimmäistä, ”lämmittelyosiota”, ei arvostella. Sen jälkeen tulee kaksi arvosteltavaa tehtävää. Maksimipistemäärä kaikkien taideaineiden valintakokeissa on 10 pistettä.

Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan aikaisempien vuosien valintakoetehtäviin.

Kuvataide
Kuvataidetehtävä 2010
Kuvataidetehtävä_1 2011
Kuvataidetehtävä_2 2011
Kuvataidetehtävä 1 2013
Kuvataidetehtävä 2 2013
Kuvataidetehtävä 1-2 2014
Kuvataidetehtävä 1-2 2015
Kuvataidetehtävä 1 2016
Kuvataidetehtävä 2 2016


Kuvataiteen tehtävien pisteytys

Ilmaisutaito
Ilmaisutaitotehtävä 2010
Ilmaisutaitotehtävä 2011
Ilmaisutaitotehtävä 2012
Ilmaisutaitotehtävä 2013

Ilmaisutaitotehtävä 2016
Ilmaisutaitotehtävä 2017

Ilmaisutaidon tehtävien pisteytys

Musiikki
Musiikin tehtävien pisteytys

Ainevalintakortti
Taidelinjalle hakevat täyttävät yhteishaun päättymisen jälkeen Espoon sähköisen ainevalintakortin, josta saa tarkemmat ohjeet oman peruskoulun opolta.  Ainevalintakortin täyttämisellä ei ole merkitystä valintapäätökseen, mutta ainevalintakortin tiedot auttavat tulevan lukuvuoden opetuksen suunnittelussa.