Hakeminen taidelinjalle

Hakeminen taidelinjalle

Taidelinjalle haetaan yhteishaussa omana hakukohteena.  Sähköinen yhteishaku tapahtuu osoitteessa

https://opintopolku.fi/wp/fi/

Valintakoe järjestetään toukokuussa 3.5.2018. Kaikki hakijat saavat kirjallisen kutsun valintakokeeseen noin viikkoa aikaisemmin.

Valintakokeessa hakija tekee kaksi tehtävää valitsemastaan taideaineesta (kuvataide, teatteri tai musiikki). Kumpikin tehtävä arvioidaan asteikolla 0-10 ja valintakokeen lopullinen pistemäärä on tehtävistä annettujen pisteiden keskiarvo. Valintakokeen maksimipistemäärä on 10.

Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineista lasketaan painotettu keskiarvo. Äidinkielen, englannin, matematiikan ja historian arvosanoilla on painokerroin neljä. Päättötodistuksen maksimipistemäärä on 10.

Kaikki taidelinjalle hakevat täyttävät Espoossa käytössä olevan sähköisen ainevalintakortin hakuajan päättymisen jälkeen.

Espoon kaupungin sähköinen ainevalintakortti tulee tähän.
Kortti täytetään hakuajan jälkeen.

Ainevalintakortin täyttämisellä ei ole merkitystä valintapäätökseen, mutta ainevalintakortin tiedot auttavat tulevan lukuvuoden opetuksen suunnittelussa.

Sivun alareunassa on aikaisempien vuosien tehtäviä, joihin kannattaa tutustua ennen koetta.

Taidelinjan opiskelijoille tehdään koulun alettua opintojen ohjaajan avustuksella yksilöllinen opiskeluohjelma, jolla mahdollistetaan taideaineiden laaja opiskelu lukio-opintojen alusta lähtien.


Valintakoe ja valintakoetehtävät
Kunkin taideaineen valintakokeessa arvioidaan kaksi tehtävää. Hakijan pistemäärä valintakokeessa on tehtävistä saatujen pisteiden keskiarvo.

Kuvataiteen valintakokeessa tehdään kaksi tehtävää. Aikaisempien vuosien tehtäviin tutustumalla saa hyvän käsityksen tehtävätyypeistä ja tekniikoista.

Musiikin ensimmäinen tehtävä on kokelaan vapaasti toteuttama musiikkiesitys. Toinen on primavista –tehtävä, jonka hakija valitsee hänelle esitetyltä listalta. Musiikin koe tehdään yksilösuorituksena musiikin luokassa.

Ilmaisutaidon pääsykokeessa on kolme osiota: ensimmäistä, ”lämmittelyosiota”, ei arvostella. Sen jälkeen tulee kaksi arvosteltavaa tehtävää. Maksimipistemäärä kaikkien taideaineiden valintakokeissa on 10 pistettä.


 

Alla olevista linkeistä pääset tutustumaan aikaisempien vuosien valintakoetehtäviin.