Ilmaisutaidon opintopolut

“Taide etsii muotoa, ajatuksen saattamista näkyviin, siksi se on elämänhallintaa.”

Viherlaakson lukiossa ilmaisutaito-oppiaine on teatterityöpajatyöskentelyä. Ihminen itse on silloin ilmaisun väline. Ilmaisutaito on taideaine, jolla on oma teatteritaiteen esteettinen identiteettinsä. Opiskelijan ilmaisua monipuolistetaan ja vahvistetaan hänen omasta persoonallisuudestaan lähtien, jolloin hänen itsetuntemuksensa syventyy. Viherlaakson lukiossa voi suorittaa teatteritaiteen lukiodiplomin.

Suoritusjärjestys
Ensimmäinen (1.) kurssi on peruskurssi ja taitoja korostava, siksi olisi suotavaa aloittaa sillä, mutta välttämätöntä se ei ole. Diplomin valmistaminen edellyttää vähintään kolmen (3) kurssin aiempaa opiskelua.

Opiskelija voi valita saman ilmaisutaidon kurssin useaan kertaan, koska kurssit, kurssityöt  ja kursseilla valmistettavat esitykset ovat joka kerta erilaisia. Opiskelija saa jokaisesta suorittamastaan ilmaisutaidon kurssista kurssimerkinnän, vaikka hän osallistuisi samalle kurssille kaksikin kertaa.

Projektikurssilla tehdään taideaineiden rajoja ylittävä esitys. Opiskelijan on suositeltavaa suorittaa ensimmäisenä peruskurssi, jonka jälkeen hän saa tehdä muut kurssit vapaassa järjestyksessä.

Opiskelija voi tehdä teatteritaiteen lukiodiplomin (TELD8) opiskeltuaan kolme ilmaisutaidon kurssia.

Ilmaisutaidon kurssit
IT1 Ilmaisun perusteet
IT2 Improvisaation perusteet
IT3 Ohjaus, dramaturgia, esiintyjyys
IT4 Soveltavan teatterin kurssi
IT5 Teatteritietous
IT6 Esitystekniikka
IT7 Maskottikurssi

LD8 Teatterin lukiodiplomi