Kodin ja koulun yhteistyö

Lukion kasvatustehtävä onnistuu parhaiten yhteistyössä vanhempien kanssa. Opintomenestys ja kurssikertymä näkyvät Wilmassa. Suotavaa on, että täysi-ikäinen lukiolainen tiedottaa vanhemmilleen opintomenestyksestään.

Lukion toiminnasta ja ylioppilastutkinnosta tiedotetaan opinto-oppaan ja tutkinnosta kertovan oppaan avulla. Ajankohtaisia tai oppilaitoksen toimintaan liittyviä muita aiheita käsitellään vanhempainilloissa ja erilaisissa lukiokohtaisissa tilaisuuksissa. Huoltajat voivat saada tietoa lukioiden toiminnasta myös verkon välityksellä, erityisesti kotisivujen ilmoitustaulu tarjoaa ajankohtaista tietoa.

Viherlaakson lukiossa koetaan, että yhteistyö huoltajien kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Lukion opinto-oppaassa tiedotetaan huoltajille koulutyön keskeiset periaatteet; jaksotus, eri oppiaineiden kurssit, työajat ja kuulustelut, arviointiperusteet, tiedot ylioppilastutkinnosta sekä muut opiskeluun liittyvät seikat. Tiedot löytyvät myös lukion kotisivuilta. Myös vanhempainilloissa ja muissa lukion tilaisuuksissa huoltajan on mahdollista saada tietoa ja tavata opettajakuntaa.