Kuvataiteen opintopolut

“Kauneuden etsiminen, taideilmaisu, on totuuden etsimistä itsestä ja maailmasta.”

Kuvataiteen opintoja on tarjolla yhteensä 18 kurssia. Kuvataiteen opintopolut on suunniteltu siten, että opiskeli-jalle tulee paljon erilaisia tekniikoita ja sisältöjä, joita hän voi sitten vapailla valinnoillaan syventää. Taiteen ja sen ilmiöiden tarkastelun keskiössä on oma kuvallinen kasvaminen. Jaksoittaiseen monipuolisuuteen on kiinnitetty huomiota. Kurssien vuotuiseen sijoittumiseen kurssipaletilla on vaikuttanut myös lukion eri juhlien ja käytänteiden olemassaolo. Esim. kurssilla KU9 (Kuvaviestintä ja käyttögrafiikka) toteutetaan kevätnäyttelyn juliste ja muu graafinen aineisto ja KU15 (Lavastus ja tilataide) kurssilla toteutetaan Wanhojen tanssien lavasteet.

Kuvataiteen opinnot voi suunnata joko media- tai kuvataidepainotteiseksi tai opinnot voivat koostua molemmista taiteen alueista. Opintojen päätteeksi tehdään joko median- tai klassisen kuvataiteen lukiodiplomi – tai molemmat. Opintoihin sisältyvät vierailut ajankohtaisissa näyttelyissä ja tapahtumissa sekä mahdollisuuksien mukaan taiteilijakummitoimintaa.

Klassisen kuvataiteen polku:
KU01 (Minä, kuva ja kulttuuri, pakollinen),
KU04 (Taiteen kuvista omiin kuviin, syventävä),
KU05 (Nykytaiteen työpaja, syventävä),
KU11 (Piirustus ja maalaus, soveltava),
KU17 (Kokeileva kuvanveisto, soveltava)

Mediataiteen polku:
KU01 (Minä, kuva ja kulttuuri, pakollinen),
KU03 (Media ja kuvien viestit, syventävä),
KU06 (Digitaalinen kuvankäsittely, soveltava),
KU08 (Valokuvaus, soveltava),
KU09 (Kuvaviestintä ja käyttögrafiikka, sovel-tava)

Kuvataiteen opinnoissa on mahdollista suorittaa seuraavat kurssit itsenäisesti.
Jakso 1
KU02 (Ympäristö, kuva ja kulttuuri),
KU14 (Arkkitehtuuri ja sisustusarkkitehtuuri)
Jakso 2
KU04 (Taiteen kuvista omiin kuviin, syventä-vä),
KU02 (Ympäristö, kuva ja kulttuuri),
Jakso 3
KU14 (Arkkitehtuuri ja sisustusarkkitehtuuri)
Jakso 4
KU10 (Video- ja elokuvailmaisun jatkokurssi)
Jakso 5
KU02 (Ympäristö, kuva ja kulttuuri),
KU05 (Nykytaiteen työpaja, syventävä)