Lukiokuraattori

Kuraattori ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Tapaamisilla on tarkoitus etsiä ratkaisuja yhdessä opiskelijan kanssa. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden psykososiaalista hyvinvointia, myönteistä kokonaiskehitystä sosiaalityön keinoin sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Keskustelemaan voi tulla esimerkiksi kun opiskelu, vapaa-aika, elämänhallinta tai vuorovaikutussuhteet mietityttävät tai itsenäistymiseen, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa tai kun haluat keskustella aikuisen kanssa. Tapaamiset ovat maksuttomia, ja keskustelut ovat luottamuksellisia.

Kuraattori on Viherlaakson lukiossa pääsääntöisesti tiistaisin ja keskiviikkoisin. Tapaamisaika kannattaa varata etukäteen Wilman kautta, tekstiviestillä, soittamalla tai sähköpostitse. Myös opiskelijan huoltajat voivat olla kuraattoriin yhteydessä, jos he ovat huolissaan nuoren tai perheen tilanteesta.

Lukiokuraattori Anna-Kaisa Pöysti on virkavapaalla 18.3.2019

Sijainen akuuteissa tilanteissa Tuula Karlsson
puh. 046 8246014