Lukiopsykologi

Yksilötapaamisilla lukiopsykologi ohjaa, neuvoo ja tukee lukiolaisia hyvinvointiin, opiskeluun ja elämäntilanteeseen liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen nuoruusiän kehityksen, toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen.

Lukiopsykologin vastaanotolle hakeutumisen syinä voivat olla esim. väsymys, stressi, ahdistuneisuus, jännittäminen, masentuneisuus, ihmissuhteet, äkilliset elämän muutokset ja kriisitilanteet, opintojen sujumiseen liittyvät asiat tai tulevaisuuden suunnitelmat.

Lukiopsykologin vastaanotolla järjestettävät yksilölliset tapaamiset ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia. Käyntimäärät ja niiden toteuttamistapa sovitaan opiskelijan kanssa.

Tapaamiset järjestetään työpäivän aikana, ja tarvittaessa psykologi kirjoittaa opiskelijalle poissaolotodistuksen oppitunnin ajaksi. Opiskelija voi hakeutua vastaanotolle itse, tai huoltajan, terveydenhoitajan, ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan suosittelemana.

Yhteydenotot mieluiten puhelimitse tai tekstiviestin välityksellä.

 

Johanna Montgomery

Opiskelijahuollon psykologi

Omnia (Lakelankatu) ja Viherlaakson lukio

p. 043 8273465

johanna.montgomery@espoo.fi