Ohjaus kakkosella

Toisen vuositason ohjauksessa keskeisiä teemoja ovat  ylioppilaskirjoitussuunnitelman päättäminen ja jatko-opintosuunnitelman työstäminen.

OP02 Jatko-opinnot ja työelämä

Lukion pakollisesta opinto-ohjauksen kurssista (OP02) suoritetaan toisen vuositason aikana 1-kurssin laajuinen osuus. Kurssin oppitunnit pidetään 2. jaksossa. Kurssin aikana tehdään ylioppilaskirjoitussuunnitelma, jota muokataan tarvittaessa myöhemmin. Kurssilla myös perehdytään alustavasti lukion jälkeisiin jatkokoulutusvaihtoehtoihin. Henkilökohtainen ohjauskeskustelu abivuoden suunnitelmista käydään opinto-ohjaajan kanssa 4. jaksossa.