Ohjaus kakkosella

Toisen vuositason ohjauksessa keskeisiä teemoja ovat  ylioppilaskirjoitussuunnitelman päättäminen ja jatko-opintosuunnitelman työstäminen.

Lukion pakollisesta opinto-ohjauksen kurssista (OP01) suoritetaan toisen vuositason aikana 1/4-kurssin laajuinen osuus. Kurssin oppitunnit pidetään 2. jaksossa. Kurssin aikana tehdään ylioppilaskirjoitussuunnitelma, jota muokataan tarvittaessa myöhemmin. Kurssilla myös perehdytään alustavasti lukion jälkeisiin jatkokoulutusvaihtoehtoihin. Henkilökohtainen ohjauskeskustelu abivuoden suunnitelmista käydään opinto-ohjaajan kanssa 4. jaksossa.

OP02 Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta (syventävä kurssi)
Opintojen ohjauksen syventävä kurssi järjestetään 4. jaksossa. Kurssilla syvennetään omaa itsetuntemusta ja urasuunnitelmaa sekä tutustutaan eri jatko-opiskeluvaihtoehtoihin ja ammattialoihin. Kurssin aikana tehdään vierailukäyntejä talon ulkopuolelle sekä saadaan vierailijoita Viherlaakson lukioon.

OPO1 II kurssin diat löytyvät täältä:

Kakkosten opokurssin diat