Ohjaus ykkösellä

Ensimmäisenä lukiovuonna opintojen ohjaus painottuu lukiossa opiskeluun perehdyttämiseen, oman opintosuunnitelman ja ainevalintojen tekemiseen sekä alustavan ylioppilaskirjoitussuunnitelman laatimiseen.

Lukion pakollisesta opinto-ohjauksen kurssista (OP01) opiskellaan ensimmäisenä lukiovuonna puolikas kurssi. 1. vuositason opintojen ohjauksen kurssin oppitunnit pidetään 1. jaksossa. Tuntien sisältö painottuu lukio-opintojen käynnistämiseen.

Opinto-ohjauksen kurssin yhteydessä tehdään myös ensimmäisen lukuvuoden lukujärjestys jaksojen 2-5 osalta sekä alustava opintosuunnitelma koko lukioajalle. Kevätlukukaudella tehdään kakkosvuoden kurssivalinnat ohjatusti. Ryhmänohjaajat haastattelevat oman ryhmänsä ykköset syksyn aikana, opinto-ohjaajat käyvät henkilökohtaisen- tai pienryhmäohjauskeskustelun vuoden aikana.

Viherlaakson lukion 1. vuoden opiskelijoiden vanhempainillan esitys lukio-opinnoista löytyy täältä:

1. vuoden opiskelijoiden vanhemapinilta 2016