Opetussuunnitelma

Vuonna 2015 voimaan tulleet opetussuunnitelman perusteet ohjaavat lukion toimintaa. Viherlaakson lukion opetussuunnitelma perustuu niihin sekä Espoon kaupungin kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan.

Viherlaakson lukion opetussuunnitelmassa on määritelty lukion toimintaa ohjaavat tavoitteet ja periaatteet. Lukuvuoden aikana kerätään tietoa opetuksen hyvistä käytänteistä ja toimintakulttuurista. Kevään aikana niin opiskelijat, huoltajat kuin opettajatkin arvioivat lukion toimintaa. Havaintojen ja arvioinnin perusteella lukion arkirutiineihin sekä opetussuunnitelmaan tehdään tarvittavia muutoksia.

Alla olevista linkeistä pääset tustumaan voimassa olevaan johtokunnan hyväksymään opetussuunnitelmaan.

OPS2016_Viheri_yleinen_osa

OPS2016_Viheri_ainekohtainen_osa