Opetussuunnitelma

Lukion toimintaa ohjaavat säädökset ja toimintaympäristö muuttuvat. Lukuvuonna 2016-2017 aloittavien uusien lukiolaisten opetuksessa noudatetaan opetussuunitelman perusteet 2016 pohjalta laadittua opetussuuntelmaa. Aiemmin opintonsa aloittaneet opiskelijat jatkavat opintojaan vanhan opetussuunnitelman mukaan. ”Vanhat opiskelijat” voivat osallistua uuden OPS:n mukaiseen opetukseen. Nämä opinnot kirjataan sisällön perusteella parhaiten vastaaviin kursseihin vanhaan opetussuunnitelmaan.

Viherlaakson lukion opetussuunnitelma ohjaa lukion toimintaa ja kehittämistä. Lukuvuoden aikana kerätään tietoa opetuksen hyvistä käytänteistä ja toimintakulttuurista. Kevään aikana niin opiskelijat, huoltajat kuin opettajatkin arvioivat lukion toimintaa. Havaintojen ja arvioinnin perusteella lukion arkirutiineihin sekä opetussuunnitelmaan tehdään tarvittavia muutoksia.

Alla olevista linkeistä pääset tustumaan voimassa olevaan johtokunnan hyväksymään opetussuunnitelmaan.


Lukuvuonna 2016-2017 aloittaneet opiskelijat. Opetussuunnitelma perustuu vuonna 2016 julkaistuun opetussuunnitelman perusteisiin.

OPS2016_Viheri_yleinen_osa

OPS2016_Viheri_ainekohtainen_osa


Aiemmin lukionsa aloittaneet opiskelijat. Opetussuunnitelma perustuu vuonna 2005 julkaistuun opetussuunnitelman perusteisiin.

OPS2005_Viheri