Opinnot toisissa oppilaitoksissa

Lukion oppimäärään on mahdollista sisällyttää myös muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja. Erityisen mahdollisuuden tähän tarjoaa Espoon toisen asteen koulutuksen yhteinen kurssitarjonta. Yhteistyökumppanina Espoossa toimii myös Espoon työväenopisto, joka tarjoaa valikoiman hyväksiluettavia kursseja. Lisätietoa näistä: www.nuortenkurssit.fi.

Muualla suoritettujen kurssien hyväksilukeminen

Lukion oppimäärään voidaan sisällyttää lukion ulkopuolella tapahtuvaa tavoitteellista opiskelua ja harrastustoimintaa. Näistä hyväksiluvuista päättää rehtori.

Espoon yhteinen kurssitarjonta

Espoo-tarjottimen kurssit on tarkoitettu kaikille Espoon lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville. Kursseille ilmoittaudutaan joko wilman kautta tai lähettämällä ilmoittautumislomake sähköpostitse kurssin yhdyshenkilölle. Tarkemmat löytyvät kunkin kurssin kohdalta.

Katsomusaineet, maahanmuuttajien äidinkieli ja suomi toisena kielenä
Viherlaakson lukiossa järjestetään evankelisluterilaisen uskonnon (UE) ja elämänkatsomustiedon (ET) kursseja. Elämäkatsomustiedon kursseja järjestetään yksi vuosittain, niin että kolmen lukiovuoden aikana voi opiskella kaikki kolme pakollista elämänkatsomustiedon kurssia. Elämänkatsomustiedon opiskelijoiden tulee siis opiskella kunakin vuonna tarjolla oleva elämänkatsomustiedon kurssi pakollisten kurssien suorittamiseksi.

Evankelisluterilaiseen kirkkoon kuulumattomilla opiskelijoilla on halutessaan oikeus osallistua myös UE-opetukseen ja suorittaa näin lukion oppimäärässä vaadittava katsomusaineen osuus. Elämäkatsomustietoa voivat opiskella ainoastaan kirkkoon kuulumattomat opiskelijat.

Muiden katsomusaineiden kursseja (islamin uskonto, juutalainen uskonto, katolinen uskonto, ortodoksinen uskonto) voi opiskella Espoon yhteistarjottimelta.