Opinnot toisissa oppilaitoksissa

Lukion oppimäärään on mahdollista sisällyttää myös muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja. Erityisen mahdollisuuden tähän tarjoaa Espoon toisen asteen koulutuksen yhteinen kurssitarjonta. Yhteistyökumppanina Espoossa toimii myös Espoon työväenopisto, joka tarjoaa valikoiman hyväksiluettavia kursseja.

Muualla suoritettujen kurssien hyväksilukeminen
Lukion oppimäärään voidaan sisällyttää muita opintoja, jos ne pääosin vastaavat lukion opetussuunnitelman sisältöjä. Kysy hyväksiluvusta rehtorilta ennen opintojen aloittamista. Lukuvuoden 2018-2019 alusta hygieniapassia ei enää hyväksilueta lukion oppimäärään.

Kesätyöraportointi (laajuus 1 kurssi)
Hurahtiko kesä töiden merkeissä? Kesätöistä on raportoinnin kautta mahdollisuus hakea hyväksilukua rehtorilta. Kurssin saaminen edellyttää työjaksolta raportointia tämän ohjeen mukaisesti. Raportti toimiteen sähköisesti suoraan rehtorille, joka hyväksyy kurssisuorituksen.

Espoon yhteinen kurssitarjonta
Espoo-tarjottimen kurssit on tarkoitettu kaikille Espoon lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville. Kursseille ilmoittaudutaan joko wilman kautta tai lähettämällä ilmoittautumislomake sähköpostitse kurssin yhdyshenkilölle. Tarkemmat tiedot löytyvät kunkin kurssin kohdalta.

Katsomusaineet
Viherlaakson lukiossa järjestetään evankelisluterilaisen uskonnon (UE) ja elämänkatsomustiedon (ET) kursseja. Elämäkatsomustiedon kursseja järjestetään yksi vuosittain, niin että kolmen lukiovuoden aikana voi opiskella kaikki kolme pakollista elämänkatsomustiedon kurssia. Elämänkatsomustiedon opiskelijoiden tulee siis opiskella kunakin vuonna tarjolla oleva elämänkatsomustiedon kurssi pakollisten kurssien suorittamiseksi.

Evankelisluterilaiseen kirkkoon kuulumattomilla opiskelijoilla on halutessaan oikeus osallistua myös UE-opetukseen ja suorittaa näin lukion oppimäärässä vaadittava katsomusaineen osuus. Elämäkatsomustietoa voivat opiskella ainoastaan kirkkoon kuulumattomat opiskelijat.

Muiden katsomusaineiden kursseja (islamin uskonto, juutalainen uskonto, katolinen uskonto, ortodoksinen uskonto) voi opiskella Espoon yhteistarjottimelta.

Suomi toisena kielenä opinnot
Lukion oppimäärää kuuluu joko suomi äidinkielenä opintoja tai suomi toisen kielenä opintoja. Jos opiskelijan äidinkieli on joku muu kun suomi, hän voi opiskella äidinkieltä ja kirjallisuutta
– suomi äidinkielenä oppimäärän (ÄI) tai
– suomi toisena kielenä oppimäärän (S2).

S2 oppimäärän kursseista osa järjestetään Viherlaakson lukiossa, osa kursseista valitaan Espoon yhteiseltä tarjottimelta. Kysy tarvittaessa lisätietoa opintojen ohjaajilta.