Opinto-opas

Opinto-opas on hyödyllinen kaikille lukiolaisille. Opintojaan aloittavan on sen avulla helppo perehtyä lukion käytänteisiin vaikka yhdessä huoltajien kanssa. Kakkoset tekevät tärkeitä valintoja ja lukion käytänteet sekä säännöt on syytä tuntea tarkasti. Abit perehtyvät YO-tutkinnon aikatauluihin ja voivat varmistaa, milloin lukion oppimäärä tulee olla opiskeltuna.

Niin harrastukset kuin vapaa-aika kaveriporukassa ovat lukiolaiselle tärkeitä asioita. Voidaan kuitenkin sanoa, että opiskelu on lukiolaisen päätyö. Suhtaudu siihen arvostaen. Opiskelu on tulevaisuuden rakentamista ja siksi tämän arkisen työn sujumiseen kannattaa kiinnittää huomiota.

Opintojen alkuvaiheessa tärkeintä on oppia hyvät opiskelutekniikat ja opiskelutavat. Niiden perusta on säännöllinen päivittäinen opiskelutyö niin koulussa kuin kotona. Vastaa itsellesi kysymykseen miten juuri minä opin parhaiten ja kehitä omaa opiskelutekniikkaasi. Osallistu opiskelun suunnitteluun kunkin kurssin ensimmäisten oppituntien aikana. Sen lisäksi kannattaa asettaa itselleeen tavoitteita myös omien opiskelutaitojen kehittämiseksi.

Viherissä hyvä opiskeluilmapiiri syntyy siitä, että jokainen meistä käyttäytyy reilusti ja oikeudenmukaisesti toisiaan kohtaan kaikissa tilanteissa. Jokainen meistä ansaitsee kunnioitusta ja arvostusta. Siitä kasvaa hyvä yhteistyö ja hyvä henki – sellaisessa koulussa opitaan ja sitä koulua minäkin haluan käydä.

Menestystä opinnoissa!

Jussi Rekilä Rehtori Viherlaakson lukio