Ainevalintojen muutokset

Oppimäärän laajuuden vaihtaminen – esimerkiksi pitkästä matematiikasta lyhyeen – edellyttää keskustelua ko. aineen opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Muutoksen vaikutukset opinto-ohjelmaan käydään läpi opinto-ohjaajan kanssa, joka myös auttaa lukujärjestyksen päivittämisessä. Jos opiskelija tämän jälkeen päättää muuttaa ainevalintojaan, opinto-ohjaaja tiedottaa huoltajaa muutoksesta Wilma-viestillä.

Hyväksytysti suoritetut pitkän matematiikan kurssit korvaavat lyhyen matematiikan kursseja seuraavasti.

Vanha opetussuunnitelma:
MA01 -> NB01
MA03 -> NB02
MA06 -> NB05
MA07 -> NB04
MA08 -> NB03

Uusi opetussuunnitelma (2016 syksyllä lukion aloittaneet):

MAA2 → MAB2
MAA3 → MAB3
MAA6 → MAB7
MAA8 → MAB4
MAA10 → MAB5

Hyväksytyt pitkän matematiikan kurssit, joilla ei ole vastaavuutta lyhyessä matematiikassa, lasketaan opiskelijan kurssimäärään. Hylätyn pitkän matematiikan kurssin saa uusia vastaavan lyhyen matematiikan kurssin kokeena saman lukuvuoden aikana. Huomaa kuitenkin, etteivät kurssien sisällöt täysin vastaa toisiaan.

Ruotsin pitkän oppimäärän hyväksytysti suoritetut kurssit korvaavat ruotsin keskipitkän oppimäärän kursseja seuraavasti:
BA01 -> BB01
BA02 -> BB02
BA03 -> BB03
BA04 -> BB05
BA05 -> BB04

Opinto-ohjaaja siirtää hyväksytysti suoritettujen kurssien arvosanat uuteen oppimäärään. On hyvä huomioida, etteivät kurssien sisällöt täysin vastaa toisiaan. Vanhan oppimäärän hylätyt kurssiarvosanat poistetaan.