Arviointi

Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä. Lukio-opinnoista saadulla arvioinnilla on merkitystä jatko-opintojen ja työelämän kannalta. Opiskelijan oppimisen arviointi auttaa myös opettajaa ja kouluyhteisöä opetuksen vaikuttavuuden arvioinnissa.

Opiskelija voi pyytää opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uudistamista viimeistään kahden kuukauden kuluttua lukien siitä päivämäärästä, jolloin hän on saanut tiedon arvioinnista. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja asianosaiset opettajat yhdessä. Jos opiskelija on tyytymätön uuteen arviointiin, hän voi pyytää arvioinnin oikaisua lääninhallitukselta.