Ilmoittautuminen

Kevään ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään 23.11.
Syksyn yo-kokeisiin ilmoittaudutaan viimeistään 5.6.

Seuraavassa ilmoittautumisohjeet:

  1. Päivitä Wilman Opintosuunnitelma-lomakkeesi YO-KIRJOITUSSUUNNITELMA (ilman tätä et voi ilmoittautua, kopio tästä näkyy alla)
  2. Täydennä tämä Wilma-lomake yo-infossa annettujen ohjeiden mukaan.
  3. Täydennettyäsi lomakkeen klikkaa sivun alareunassa ”Tallenna tiedot.”
  4. Noudatettuasi kohtien 1-3 ohjeita mene kansliaan
  5. Kansliassa tulostetaan ja tarkastetaan virallinen ilmoittautumislomake, jonka sinä allekirjoitat. Tämän jälkeen ilmoittautuminen on sitova.(ilmoittautumislomakkeen täyttäminen verkossa ei yksinään riitä ilmoittautumiseen)

Ennen ilmoittautumistasi lue ohjeet ylioppilastutkinnon suorittamisesta tämän sivun alaosasta.
Ylioppilastutkintolautakunnan kotisivulta löytyvät kaikki tiedot yo-tutkinnon järjestämisestä: (yleisohjeet, koekohtaiset ohjeet, tiedot lukihäiriön huomioon ottamisesta, koepäivät jne.).
Yo-lautakunta puh. 02 95338 200

  • Suoritusaika lisätään tietoihin kansliassa
  • Lisää ilmoittautumisrivejä saat käyttöösi + -painikkeesta.
  • Arvosanoja vastaavat pisteet: L=7, E=6, M=5, C=4, B=3, A=2, I=0. Pisteitä käytetään mm. kokeiden kompensaatiossa.
  • Huomautus-sarakkeessa näkyy edellisten kokeiden pisteet, arvosana-sarakkeesta näkyy arvosana/evätty-tieto.

Kokelaslajit
01 = varsinainen kokelas
02 = lukion kurssin suorittanut yksityisoppilas tai kokelas, joka aloittaa tutkinnon suorittamisen alusta
03 = ammatillisen tutkinnon tai ammatilliset opinnot suorittanut kokelas
04 = hylätyn pakollisen kokeen uusija
05 = hyväksytyn kokeen uusija
06 = tutkinnon täydentäjä
07 = hylätyn pakollisen kokeen uusija, kun koe on kompensoitu
08 = hylätyn ylimääräisen kokeen uusija
09 = erillisen kokeen suorittaja
10 = lukion oppimäärää ja ammatillista tutkintoa suorittava kokelas

Kokeiden tasot

Pitkä (=A) ja lyhyt oppimäärä (=C):
Matematiikka, vieraat kielet

Pitkä (=A) ja keskipitkä oppimäärä (=B):
Toinen kotimainen kieli

Kokelas saa lukio-opinnoistaan riippumatta valita, minkä tason mukaiseen kokeeseen hän osallistuu. Kokelaan on suoritettava pitkään oppimäärään perustuva koe vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa. Tutkintoon saa sisältyä vain yksi saman oppiaineen koe.

Erityisjärjestelyt YO-kokeissa
Erityisopettajan lausunnon perusteella on mahdollista anoa mm. seuraavia erityisjärjestelyjä:
– pitkätaukoinen kuullunymmärtämiskokeen äänite
– lisäaika kuullunymmärtämiskokeen lopussa
– lisäaika kirjallisessa kokeessa 2 tuntia