Juhlat ja tapahtumat

Lukion oppimäärään kuuluu opiskelijoille yhteisiä pakollisia juhlia ja tapahtumia. Kyseisinä päivinä juhlan aikana noudatetaan poikkeavaa lukujärjestystä eikä opiskelijoiden varsinaiset lukujärjestykset ole voimassa. Kaikilla opiskelijoilla on velvollisuus osallistua. Sen lisäksi lukiolaisen tulee osallistua kunkin kurssin ohjelmaan kuuluviin vierailuihin tai tapahtumiin.

Viherlaakson lukion vuotuisia yhteisiä juhlia ja tapahtumia ovat RO-tunnit jaksoittain, lukuvuoden aloitus, Art-viheri päivä, itsenäisyyspäivä, joulujuhla, teema-ja vierailupäivä ja keväthetki.

Uusien ykkösten päivä on pakollinen ensimmäisen vuositason opiskelijoille, vanhojen tanssit on pakollinen toisen vuositason opiskelijoille sekä päiväjuhla myös ensimmäisen vuositason opiskelijoille. Abi-brunssi ja penkkarit ovat abeille pakollisia.

  • Lukuvuoden aloitus elokuussa, kaikki opiskelijat
  • RO-tunnit 2-4. jaksolla, kaikki opiskelijat
  • Uusien ykkösten päivä, ensimmäisen vuositason opiskelijat
  • Art-Viheri, kaikki opiskelijat
  • Itsenäisyyspäivän juhla, kaikki opiskelijat ja uudet ylioppilaat
  • Joulujuhla, kaikki opiskelijat
  • Vanhojen tanssit, toisen vuositason opiskelijat, päiväjuhla myös ensimmäisen vuositason opiskelijoille
  • Abibrunssi ja penkkarit, kolmannen vuositason opiskelijat
  • Keväthetki, kaikki opiskelijat
  • YO-juhla, uudet ylioppilaat

Juhlat ja tapahtumat kuuluvat suomalaiseen kouluperinteeseen ja tapakulttuuriin. Juhlat aikatauluttavat selkeästi lukion sekä opiskelijoiden lukuvuotta, kertovat ajan kulusta ja opiskelijan varttumisesta lukion aikana. Juhlat luovat arjen yläpuolelle kohoavia merkityksiä ja vahvistavat yhteisöllisyyttä sekä kulttuurien tuntemusta. Lukion opiskelijat ovat mukana suunnittelemassa koulun juhlia ja he myös esiintyvät niissä.

Osallistuminen sisältyy opo-kurssin arviointiin. Opiskelijat ilmoittautuvat aina henkilökohtaisesti ryhmänohjaajalle, joka kirjaa läsnäolijat. Jos opiskelija ei pääse paikalle juhlaan, poissaololupa on anottava ryhmänohjaajalta tai rehtorilta normaaliin tapaan wilma-lomakkeella. Lukiolaisten on osallistuttava vuosittain vähintään 6:een tapahtumaan tai juhlaan. Jos opiskelija on toistuvasti poissa juhlista, hän joutuu tekemään korvaavia tehtäviä.