Koeviikko ja uusintakuulustelu

Lukuvuosi jakautuu viiteen jaksoon, joista jokaisessa on oma työjärjestys. Jaksojen lopussa järjestetään koeviikko, jolloin pidetään kokeen valmistelutunti klo 8.15 – 9.15 ja koe klo 9.30 – 12.30. Koeviikon aikataulu löytyy Fronterista, lukion kotisivuilta sekä ovista ennen koeviikon alkua. Opinto-oppaan ja kotisivujen kalenteriin on merkitty jaksojen koeviikkojen aikataulut. Taito- ja taideaineiden kursseilla on opetusta myös koeviikolla. Aikataulusta näissä aineissa opettaja ilmoittaa erikseen.

Koeviikon kokeissa on erityistapauksissa mahdollisuus 30 min. lisäaikaan. Oikeutettuja tähän ovat sellaiset opiskelijat, joilla on erityisopettajan tai muun asiantuntijan toteama tarve lisäaikaan. Lisäaikaa myönnetään harkinnan ja tarpeen mukaan niihin kokeisiin, joissa siitä on todellista hyötyä opiskelijalle. Opiskelijan on huolehdittava siitä, että apulaisrehtorilla on tieto lisäajan käytöstä 2 viikkoa ennen koeviikkoa.

Opiskelijan tulee osallistua kurssikokeeseen koeviikolla. Koeviikon kokeen voi jättää tekemättä vain sairaudesta johtuvasta syystä. Sairaudesta on ilmoitettava kurssin opettajalle ennen koetta. Jos opiskelija jättää muusta syystä tulematta kurssikokeeseen, katsotaan opiskelijan käyttäneen koemahdollisuutensa.

Jakson päätyttyä kurssit arvioidaan. Arvosanat merkitään wilmaan. Opettaja palauttaa kurssikokeet ja –työt koeviikon jälkeen ennalta laaditun aikataulun mukaisesti. Kokeenpalautukset ovat osa kurssin opetusta ja opiskelijalle ne ovat pakollisia samalla tavoin kuin kurssin muut oppitunnit.

Kunkin jakson jälkeen järjestetään uusintakuulustelu. Hylätty kurssisuoritus kannattaa suorittaa ensimmäisessä mahdollisessa uusintakuulustelussa. Hylätyn kurssin saa uusia kerran saman lukuvuoden aikana millä tahansa uusintakuulustelukerralla.

Syyslukukaudella hyväksytysti suoritetun kurssin voi uusia 2. jakson uusintakuulustelussa. Kevätlukukaudella hyväksytysti suoritetun kurssin voi uusia 5. jakson uusintakuulustelussa. Kolmantena opintovuonna lukion oppimäärän kokonaan suorittavat abiturientit voivat uusia syksyllä suoritetuista hyväksytyistä kursseista yhden 2. jakson uusinnassa sekä kolmannen jakson aikana suoritetuista kursseista yhden 3. jakson uusinnassa.

Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava, kun arvioinnit ovat wilmassa, mutta kuitenkin viimeistään ilmoitettuna päivänä (katso tärkeät päivämäärät). Ilmoittautuminen tapahtuu juuri päättyneen jakson osalta wilmassa ”tentit”-osiossa. Aikaisempien jaksojen kurssien uusintoihin ilmoittaudutaan kurssin opettajalle lähetetyllä wilma-viestillä.