Arviointiviikko ja uusintakuulustelu

Arviointiviikko
Lukuvuosi jakautuu viiteen jaksoon, joista jokaisessa on oma työjärjestys. Jaksojen lopussa järjestetään arviointiviikko, jolloin pidetään kokeen valmistelutunti klo 8.15 – 9.15 ja koe klo 9.30 – 12.30. Arviointiviikon aikataulu löytyy Fronterista, lukion kotisivuilta sekä ovista ennen koeviikon alkua. Opinto-oppaan ja kotisivujen kalenteriin on merkitty jaksojen arviointiviikkojen aikataulut. Taito- ja taideaineiden kursseilla on opetusta myös arviointiviikolla. Aikataulusta näissä aineissa opettaja ilmoittaa erikseen.

Kokeisiin osallistuminen
Opiskelijan tulee osallistua kurssikokeeseen arviointiviikolla. Arviointiviikon kokeen voi jättää tekemättä vain sairaudesta johtuvasta syystä. Sairaudesta on ilmoitettava kurssin opettajalle ennen koetta. Jos opiskelija jättää muusta syystä tulematta kurssikokeeseen, katsotaan opiskelijan käyttäneen koemahdollisuutensa.

Lisäaika kokeissa
Opiskelija saa lisäaikaa n. 30 minuuttia arviointiviikon kokeisiin, jos hänellä on erityisopettajan tai muun asiantuntijan toteama lausunto lisäajan tarpeesta. Lisäaikaa myönnetään harkinnan ja tarpeen mukaan niihin kokeisiin, joissa siitä on todellista hyötyä opiskelijalle. Opiskelijan on huolehdittava siitä, että apulaisrehtorilla on tieto lisäajan käytöstä 2 viikkoa ennen arviointiviikkoa.

Palautepäivä
Jakson päätyttyä on palautepäivä, jolloin opettajat ja kurssien opiskelijat arvioivat miten kurssin toteutus ja opiskelu on onnistunut. Palautepäivät ovat arvokkaista tilaisuuksia pohtia opiskelutyön sujumista opiskelultaitojen kehittämisen näkökulmasta.

Kurssien arviointi
Kurssit arvioidaan noin viikon kuluttua palautepäivästä ja arvosanat merkitään wilmaan. Opettaja palauttaa kurssikokeet ja –työt arviointiviikon jälkeen kurssilla ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Palautepäivät ovat osa kurssin opetusta ja opiskelijalle ne ovat pakollisia samalla tavoin kuin kurssin muut oppitunnit.

Uusintakuulustelu
Kunkin jakson jälkeen järjestetään uusintakuulustelu. Hylätty kurssisuoritus kannattaa suorittaa ensimmäisessä mahdollisessa uusintakuulustelussa. Hylätyn kurssin saa uusia kerran saman lukuvuoden aikana millä tahansa uusintakuulustelukerralla.

Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava, kun arvioinnit ovat wilmassa, mutta kuitenkin viimeistään ilmoitettuna päivänä (katso tärkeät päivämäärät). Ilmoittautuminen tapahtuu juuri päättyneen jakson osalta wilmassa ”tentit”-osiossa. Aikaisempien jaksojen kurssien uusintoihin ilmoittaudutaan kurssin opettajalle lähetetyllä wilma-viestillä.

Hyväksytyn kurssin korottaminen
Syyslukukaudella hyväksytysti suoritetun kurssin voi uusia 2. jakson uusintakuulustelussa.
Kevätlukukaudella hyväksytysti suoritetun kurssin voi uusia 5. jakson uusintakuulustelussa.
Kolmantena opintovuonna lukion oppimäärän kokonaan suorittavat abiturientit voivat uusia syksyllä suoritetuista hyväksytyistä kursseista yhden 2. jakson uusinnassa sekä kolmannen jakson aikana suoritetuista kursseista yhden 3. jakson uusinnassa.