Kurssin opiskelun aloitus

Läsnäolo välttämätön
Läsnäolo kurssin ensimmäisellä oppitunnilla uuden jakson alkaessa on välttämätön. Jos kuitenkin sairauden vuoksi joudut olemaan poissa, ota yhteys kurssin opettajaan.

Kurssin alkaessa sovitaan yhdessä kurssin opiskeluun ja toteutukseen liittyvät asiat: aikataulu, työtavat, säännöt, käytänteet ja arvioinnin perusteet.

Sitoutuminen, vastuu ja tulokset
Kun sitoudut yhdessä laadittuun kurssisuunnitelmaan, opiskelemiseen ja työrauhan ylläpitämiseen, luot omalta osaltasi myönteistä ilmapiiriä oppitunneilla.

Sinulta edellytetään, että tiedät, mitä Hyvän Opiskelun Ohjeina on sovittu, ja tämän sopimuksen noudattamista. Jos olet poissa kurssin suunnittelusta, sinulla on velvollisuus ottaa selvää sovituista asioista.