Suoritusjärjestys

Merkkien selitykset:
a kurssi suoritettava ensimmäisenä
b,c kurssi suoritetaan joko toisena tai kolmantena, siis aakkosjärjestys määrää kurssijärjestyksen
esim. KE01→ kurssi voidaan lukea vasta KE01:n jälkeen
(½) kurssin laajuus
Suoritusjärjestys on vapaa, jos ei merkintää.
P = pakollinen kurssi
S = syventävä kurssi
V = soveltava kurssi

Äidinkieli
AI01     Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. P;a
AI02     Tekstien rakenteita ja merkityksiä. P; b
AI03     Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa. P; c,d
AI04     Tekstit ja vaikuttaminen. P; c,d
AI05     Teksti, tyyli ja konteksti. P; e,f
AI06     Kieli, kirjallisuus ja identiteetti. P; f
AI07     Puheviestinnän taitojen syventäminen. S; suositellaan tehtäväksi ensimmäisen lukuvuoden aikana
AI08     Tekstitaitojen syventäminen. S; g
AI09     Kirjoittaminen ja nykykulttuuri. S; e,f
AI10     Kirjallisuus ajattelun avartajana. V
AI11     Toimittajakurssi. V
AI12     Elokuvakurssi. V
AI13     Luovan kirjoittamisen kurssi. V

Englanti, A-oppimäärä
EA01   Nuori ja hänen maailmansa. P; a
EA02   Viestintä ja vapaa-aika. P; b
EA03   Opiskelu ja työ. P; c
EA04   Yhteiskunta ja ympäröivä maailma. P; d
EA05   Kulttuuri. P; e
EA06   Tiede, talous ja tekniikka. P; f
EA07   Luonto ja kestävä kehitys. S; g
EA08   Puhu ja ymmärrä paremmin. S; f,g,h
EA09   Creative Writing. V
EA10   Englannin kertauskurssi. (½). V; EA06 ->
EA11    English Book Club. V; EA02->

Ruotsi, A-oppimäärä
BA01    Arkielämää pohjoismaissa. P; a
BA02    Ihmiset ympärillämme. P; b
BA03    Suomi – osa Pohjolaa ja Eurooppaa. P; c
BA04    Elinympäristömme. P; d
BA05    Opiskelu ja työ. P; e
BA06    Kulttuuri ja sen tekijöitä. P; f
BA07    Puhu ja ymmärrä paremmin. S; g
BA08    Tiede, talous ja tekniikka. S; h
BA10    Ruotsin kertauskurssi. (½). V; BA06->

Ruotsi, keskipitkä, B1-oppimäärä
BB01    Koulu ja vapaa-aika. P; a
BB02    Arkielämää Pohjoismaissa. P; b
BB03    Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa. P; c, d
BB04    Elämää yhdessä ja erikseen. P; c, d
BB05    Elinympäristömme. P; e
BB06    Puhu ja ymmärrä paremmin. S; f
BB07    Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen. S; g
BB10    Ruotsin kertauskurssi. (½). V; BB05->

Saksa, B3-oppimäärä
SD01    Hyvää päivää, hauska tutustua. S; a
SD02    Näin asiat hoituvat. S; b

Saksa, B2-oppimäärä
SD03 / SC01  Vapaa-aika ja harrastukset. S; a
SD04 / SC02  Meillä ja muualla. S; b
SD05 / SC03  Ennen ja nyt. S; c
SD06 / SC04  Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat. S; d
SD07 / SC05  Kulttuuri. S; e
SD08 / SC06  Yhteinen maapallomme. S; f
SD09 / SC07  Tiede ja tekniikka. S; g
SD10 / SC08  Luonto ja kestävä kehitys. S; f

Ranska, B3-oppimäärä
FD01    Hyvää päivää, hauska tutustua. S; a
FD02    Näin asiat hoituvat. S; b

Ranska, B2-oppimäärä
FD03 / FC01  Vapaa-aika ja harrastukset. S; a
FD04 / FC02  Meillä ja muualla. S; b
FD05 / FC03  Ennen ja nyt. S; c
FD06 / FC04  Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat. S; d
FD07 / FC05  Kulttuuri. S; e
FD08 / FC06  Yhteinen maapallomme. S; f
FD09 / FC07  Tiede ja tekniikka. S; g,h
FD10 / FC08  Luonto ja kestävä kehitys. S; g,h
FD11 / FC09  Préparationbac, kertauskurssi. V; i,j

Espanja, B3-oppimäärä
PD01    Hyvää päivää, hauska tutustua. S; a
PD02    Näin asiat hoituvat. S; b
PD03    Vapaa-aika ja harrastukset. S; c
PD04    Meillä ja muualla. S; d,e
PD05    Ennen ja nyt. S; d,e
PD06    Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat. S; f
PD07    Kulttuuri. S; g
PD08    Yhteinen maapallomme. S; h
PD09    Espanjan kertauskurssi. V; i

Italia
ID01    Italian alkeet. V; a
ID02    Italian jatkokurssi. V; b

Matematiikka, pitkä oppimäärä
MA01   Funktiot ja yhtälöt. P; a
MA02   Polynomifunktiot. P; b
MA03   Geometria. P; c
MA04   Analyyttinen geometria. P; d
MA05   Vektorit. P; e
MA06   Todennäköisyys ja tilastot. P; f
MA07   Derivaatta. P; g
MA08   Juuri- ja logaritmifunktiot. P; h
MA09   Trigonometriset funktiot ja lukujonot. P; i
MA10   Integraalilaskenta. P; j
MA11   Lukuteoria ja logiikka. S; k,l,m
MA12   Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä. S; k,l,m
MA13   Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi. S; k,l,m
MA14   Peruskoulun matematiikan kertauskurssi. (½). V; a
MA15   Pitkän matematiikan kertauskurssi. (½). V; m
MA16   Syventävä geometrian kurssi. V.; MA07→
MA17   Talousmatematiikka. V; MA06→
MA18   Graafisen laskimen käyttökurssi 1. (½), V; MA01→
MA20   Tehovalmennus yo-kokeeseen

Matematiikka, lyhyt oppimäärä
NB01   Lausekkeet ja yhtälöt. P; a
NB02   Geometria. P; b
NB03   Matemaattisia malleja I. P; c
NB04   Matemaattinen analyysi. P; d
NB05   Tilastot ja todennäköisyys. P; c,d,e
NB06   Matemaattisia malleja II. P; e, f
NB07   Talousmatematiikka. S; NB03→; suositellaan tehtäväksi abivuonna
NB08   Matemaattisia malleja III. S; h suositellaan tehtäväksi kakkosvuonna.
NB09   Lyhyen matematiikan kertauskurssi. (½). V;i
NB12   Tukikurssi. (½). V

Biologia
BI01     Eliömaailma. P; a
BI02     Solu ja perinnöllisyys. P; b
BI03     Ympäristöekologia. S; b,c,d
BI04     Ihmisen biologia. S; d,e
BI05     Bioteknologia. S; d,e
BI06     Biologian laborointikurssi. V; BI04→
BI07     Biologian kertauskurssi. (½). V; e

Maantieto
GE01   Sininen planeetta. P; a
GE02   Yhteinen maailma. P; b
GE03   Riskien maailma. S; c,d
GE04   Aluetutkimus. S; c,d
GE05   Maantiedon kertauskurssi. (½) V; e

Fysiikka
FY01    Fysiikka luonnontieteenä. P; a
FY02    Lämpö. S: b,c
FY03    Aallot. S; b,c
FY04    Liikkeen lait. S; d
FY05    Pyöriminen ja gravitaatio. S; e
FY06    Sähkö. S; f
FY07    Sähkömagnetismi. S; g
FY08    Aine ja säteily. S; h
FY09    Fysiikan kertauskurssi. (½). V: i
FY10    Fysiikan työkurssi. V; FY05→

Kemia
KE01   Ihmisen ja elinympäristön kemia. P; a
KE02   Kemian mikromaailma. S; b
KE03   Reaktiot ja energia. S; c
KE04   Metallit ja materiaalit. S; d
KE05   Reaktiot ja tasapaino. S; e
KE06   Kemian työkurssi. V; KE01→
KE07   Kemian kertauskurssi. (½). V; f

Uskonto
UE01   Uskonnon luonne ja merkitys. P; a
UE02   Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta. P; b
UE03   Ihmisen elämä ja etiikka. P; c
UE04   Uskontojen maailmat. S; UE01->
UE05   Mihin suomalainen uskoo? S; UE02->
UE06   Syntymä ja kuolema eri kulttuureissa. V
UE07   Raamattukurssi. (½). V
UE08   Uskonnon kertauskurssi. (½). V ; UE05->

Elämänkatsomustieto
ET01    Hyvä elämä. P
ET02    Maailmankuva. P
ET03    Yksilö ja yhteisö. P
ET04    Kulttuuriperintö ja identiteetti. S
ET05    Maailman selittäminen katsomusperinteissä. S

Filosofia
FF01    Johdatus filosofiseen ajatteluun. P; a
FF02    Filosofinen etiikka. S
FF03    Tiedon ja todellisuuden filosofia. S
FF04    Yhteiskuntafilosofia. S ; suositellaan suoritettavaksi abivuonna
FF05    Estetiikka. V
FF06    Filosofian kertauskurssi (½)

Historia
HI01    Ihminen, ympäristö ja kulttuuri. P; a
HI02    Eurooppalainen ihminen. P; b
HI03    Kansainväliset suhteet. P; c
HI04    Suomen historian käännekohtia. P; d
HI05    Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan. S; HI02>
HI06    Kulttuurien kohtaaminen. S; (3. vuositaso)
HI07    Historian kertauskurssi. (1/2). V; HI06
HI08    Ajankohtaiset kansainväliset konfliktit, V. HI03->

Yhteiskuntaoppi
YH01   Yhteiskuntatieto. P; a
YH02   Taloustieto. P; b,c,d
YH03   Kansalaisen lakitieto. S; b,c,d
YH04   Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni. S; b,c,d
YH05   Yhteiskuntaopin kertauskurssi (½). e

Psykologia
PS01     Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus. P; a
PS02     Ihmisen psyykkinen kehitys. S; b,c
PS03     Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet. S; b,c
PS04     Motiivit, tunteet ja älykäs toiminta. S; d,e,f
PS05     Persoonallisuus ja mielenterveys. S; d,e,f
PS06     Tutki ja kokeile – tutkimuksen perusteet. S; d,e,f
PS07     Mediapsykologian kurssi. V; PS01→
PS08     Sosiaalipsykologian kurssi; V; PS01→
PS09     Ihmissuhdetaitojen kurssi; V; *
PS10     Psykologian kertauskurssi. (½). V; PS05->

Terveystieto
TE01    Terveyden perusteet. P; a
TE02    Nuoret, terveys ja arkielämä. S; b,c
TE03    Terveys ja tutkimus. S; b,c
TE04    Terveystiedon kertauskurssi; (½). V; d

Kuvataide
KU01   Minä, kuva ja kulttuuri. P
KU02   Ympäristö, paikka ja tila. P
KU03   Media ja kuvien  viestit. S
KU04   Taiteen kuvista omiin kuviin. S
KU05   Nykytaiteen työpaja. S
KU06   Digitaalinen kuvankäsittely. V
KU07   Video- ja elokuvailmaisu. V
KU08   Valokuvaus. V
KU09   Kuvaviestintä ja käyttögrafiikka. V
KU10   Valokuva- ja elokuvailmaisun jatkokurssi. V; KU07 + KU08 ->
KU11   Piirustus ja maalaus. V
KU12   Taidegrafiikka. V
KU13   Keramiikka ja design. V
KU14   Arkkitehtuuri ja sisustusarkkitehtuuri. V
KU15   Lavastus ja tilataide. V
KU16   Maalauksen työpaja. V
KU17   Kokeileva kuvanveisto. V
KU18   Kuvataiteen lukiodiplomi. V
KU19   Median lukiodiplomi. V

Suoritettava pakollisena joko KU02 tai MU02.
Lukiodiplomin suorittaminen edellyttää neljän lukion hyväksymän kuvataiteen kurssin suorittamista. Mediadiplomi edellyttää 4 lukion hyväksymän medialinjan kurssin suorittamista.

Ilmaisutaito
IT01     Peruskurssi 1. V; *
IT02     Ilmaista iloa, jatkokurssi. V; *
IT03     Teatterityöpaja. V; *
IT04     Lukiodiplomikurssi. V; (3. vuositaso)
Ilmaisutaidon lukiodiplomin suorittaminen edellyttää vähintään kahden ilmaisutaitokurssin suorittamista.

Musiikki
MU01   Musiikki ja minä. P; a
MU02   Moniääninen Suomi.  P
MU03   Ovet auki musiikille. S; b
MU04   Musiikki viestii ja vaikuttaa. S; *
MU05   Musiikkiprojekti. S; *
MU06   Bändikurssi
MU07   Kitaran soiton kurssi
Suoritettava pakollisena joko MU02 tai KU02.

Liikunta, pojat
LP01    Taitoa ja kuntoa. P; *
LP02    Liikuntaa yhdessä ja erikseen. P; *
LP03    Mailapelit / Virkisty liikunnasta. S;*
LP04    Joukkuepelit / Yhdessä liikkuen. S; *
LP05    Ryhmän suunnittelema kuntoliikunta kurssi. S; *
LP06    Vanhat tanssit ja etiketit. V; *
LP07    Salibandykurssi. V; *
LP08    Uudet lajit, liiku monipuolisesti. V; *
LP09    Golfkurssi. V; *
LP10    Liikunnan lukiodiplomi. V; LP01/TE01 oltava suoritettu.
LP12    Omalajikurssi 1. V; * (yksi P- ja yksi S-kurssi suoritettu)
LP13    Omalajikurssi 2. V; LP12→ (4 kurssia tulee olla suoritettu)
LP14    Omalajikurssi 3. V, LP13→

Liikunta, tytöt
LT01    Taitoa ja kuntoa. P; *
LT02    Liikuntaa yhdessä ja erikseen. P; *
LT03    Mailapelit / Virkisty liikunnasta. S;*
LT04    Joukkuepelit / Yhdessä liikkuen. S; *
LT05    Kuntoliikunta. S; *
LT06    Vanhat tanssit ja etiketit. V; *
LT07    Salibandykurssi. V; *
LT08    Uudet lajit, liiku monipuolisesti. V; *
LT09    Golfkurssi. V; *
LT10    Liikunnan lukiodiplomi. V; LT01/TE01 oltava suoritettu.
LT12    Omalajikurssi 1. V; * (yksi P- ja yksi S- kurssi suoritettu)
LT13    Omalajikurssi 2. V; LT12→ (4 kurssia tulee olla suoritettu)
LT14    Omalajikurssi 3. V, LT13→

Opinto-ohjaus
OP01   Koulutus, työ ja tulevaisuus. P; (1. vuositaso ½-kurssi, 2. vuositaso ¼-kurssi,             3. vuositaso ¼-kurssi)
OP02   Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta. S.
OP03   Oppilaskuntatoiminta. V
OP04   Oppilaskuntatoiminta II. V
OP05   Tutor-kurssi. 2. vuositaso.
OP06   Opiskelutekniikan kurssi. V.
OP07   Lukio-TET.(½).

Tietotekniikka
AT01    Tietotekniikan alkeet. V
AT04    Ohjelmointi.
AT05    Ohjelmoinnin jatkokurssi. AT04→

Taidelinjan projektit
PRO1   Kuvataiteen, ilmaisutaidon ja musiikin yhteistyökurssi
PRO2   Kuvataiteen, ilmaisutaidon ja musiikin yhteistyökurssi
PRO3   Kuvataiteen, ilmaisutaidon ja musiikin yhteistyökurssi

Muut kurssit
AU01   Autokoulun teoriaopetus. (½)