Lukion oppimäärä

Lukion oppimäärä koostuu vähintään 75 kurssista. Kursseja on tarjolla kolmea eri tyyppiä: pakollisia, valtakunnallisia syventäviä ja koulukohtaisia soveltavia kursseja.

Pakollisten kurssien osuus on valitusta matematiikasta ja A-kielten määrästä riippuen 47-52 kurssia. Tämän lisäksi opiskelijan on opiskeltava vähintään 10 syventävää kurssia. Loput kurssit valitaan vapaasti kaikista tarjolla olevista kursseista niin, että 75 kurssia tulee täyteen.

Syventävien kurssien opiskelu on erittäin tärkeää, koska ylioppilastutkinnon kysymykset laaditaan kussakin oppiaineessa pakollisten ja syventävien kurssien perustella.

Opintojen kesto
Lukio-opinnot voivat kestää 2-4 vuotta ja opiskelijalla itsellään on oikeus valita opintojen kesto. Kuitenkin lukiolaisille suositellaan opiskelua kolmen vuoden aikataulussa. Kolme vuotta opiskelevat lukiolaiset muodostavat yhtenäisen ryhmän ikäluokasta ja samalla tukevat ja kannustavat toisiaan opinnoissa ja tutkintoon valmistautumisessa.

Opinto-oikeuden päättyminen
Lukiolaisen opinto-oikeus päättyy, jos hän itse päättää erota. Eroilmoitus jätetään kirjallisesti rehtorille. Alaikäisen lukiolaisen huoltajan pitää vahvistaa eroaminen niin ikään kirjallisesti. Kun opiskelijalle voidaan tehdä sekä päättötodistus että YO-tutkintotodistus, hänen opinto-oikeutensa päättyy. Valmistumisen jälkeen ylioppilas voi tulla korottamaan tutkinnon kokeita tai täydentämään tutkintoaan YTL:n määräysten mukaisesti.

Opiskelija voi jatkaa opintojaan, jos 75 kurssiin vaadittavat lukio-oppinnot ovat kesken tai YO-tutkinnon suorittaminen on kesken, ja jos neljän vuoden määräaika ei ole täyttynyt. Vain poikkeustapauksissa lukiolainen voi jatkaa opintojaan viidennen opiskeluvuoden aikana.