Suunnittelu

Lukion toiminnassa suunnittelu on keskeistä aivan kaikkialla ja sitä edellytetään myös opiskelijoilta.

Lukion oppimäärä suunnittelu
Lukion oppimäärän opiskelu suunnittele siten, että ensimmäisenä lukiovuonna opiskellaan noin 30 kurssia, toisena lukiovuonna 30 kurssia. Kolmantena lukiovuonna opiskelu lukion kursseilla kestää elokuusta helmikuun alkuun eli vain kolme ensimmäistä jaksoa. Jos ensimmäisten lukiovuosien opiskelu on sujunut hyvin, niin abivuonna kursseja opiskellaan noin 15, lähinnä ylioppilaskirjoituksiin valmistavia syventäviä kursseja kirjoitettavissa aineissa sekä kertauskursseja.

Vuotuinen suunnittelu
Opinnot suunnitellaan koko vuodeksi jo edellisen lukuvuoden keväällä. Ykkösten lukujärjestykset tehdään 1. jaksolla. elokuussa. Huolellinen opintojen suunnittelu helpottaa arkista opiskelutyötä. Abiturienttien on suunniteltava viimeisen lukiovuoden opinnot niin, että kurssimäärä tulee täyteen kolmannen jakson loppuun mennessä. Tällöin jää riittävästi aikaa ylioppilaskirjoituksiin keskittymiselle. Keväällä valmistuvilla tulee olla lukiokurssit suoritettuna viimeistään vappuun mennessä.

Aineen opintojen suunnittelu
Erityisesti kielissä ja matematiikassa on suositeltavaa suorittaa kurssit opintosuunnitelmakorttien mukaisessa aikataulussa. Sen sijaan useimmissa reaaliaineissa yksilölliset ratkaisut onnistuvat helpommin.

Tietyt kurssit ovat tarjolla tiettyyn aikaan lukuvuodesta. Jos jätät kurssin tällöin suorittamatta, seuraava mahdollisuus on useimmiten vasta vuoden kuluttua. Tämä on syytä huomioida, mikäli aiot hidastaa tai nopeuttaa jonkin aineen opiskelua.

Opintosuunnitelmakortti
Opintosuunnitelmakortissa on malli kurssien opiskelusta eri vuosina. Tätä aikataulua noudattamalla saat suoritettua lukion oppimäärän sujuvasti. (Kesällä 2018 päivitetty kortti tulee tähän…)

Kurssien suunnittelu
Opiskelijat suunnittelevat jokaisen kurssin toteutuksen yhdessä opettajien kanssa. Tämä suunnittelu auttaa opiskelijaa kehittämään opiskelutaitojaan, asettamaan tavoitteita ja tekemään kurssikohtaisia suunnitelmia opiskelutyöstä.

YO-tutkinnon suunnittelu
Viimeistään toisen lukiovuoden aikana opiskelijat valitsevat ne kokeet, mistä YO-tutkinto koostuu. YO-koetta varten opiskelijan tulee opiskella kyseisen oppiaineen pakolliset ja syventävät kurssit. Sen lisäksi kirjoittajaprofiileissa on kerrottu mitkä muut kurssit tukevat juuri kyseiseen YO-kokeeseen valmistautumistta.

Poikkeava aikataulu
Useimmiten lukio-opinnot suoritetaan kolmessa vuodessa. Mikäli opiskelija harkitsee siirtymistä nopeutettuun tai hidastettuun opinto-ohjelmaan, tulee hänen ottaa yhteys opinto-ohjaajaan. Valmistumisaikataulun muutos tehdään aina yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Muutoksesta tiedotetaan alaikäisen opiskelijan huoltajalle.