Tutkinnon rakenne ja määräykset

Tutkinnossa kaikille kokelaille ainoa pakollinen koe on
1. äidinkielen ja kirjallisuuden koe.
Kolme muuta pakollista koetta kokelas voi valita ryhmästä
2. toisen kotimaisen kielen koe
3. vieraan kielen koe
4. matematiikan koe
5. reaaliaineen koe

Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Tutkintoon on sisällyttävä vähintään yksi pakollinen A-tason koe.

Tutkinnon voi suorittaa kolmena perättäisenä kirjoituskertana. Suorituskerraksi lasketaan ilmoittautuminen kokeeseen. Tutkintoa suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon reaalikokeiden jakautuminen eri koepäiville. Koepäivien järjestys voi vaihdella.

Koepäivä A
Psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia.
Koepäivä B
Evankelisluterilaisen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto.

Osallistumisoikeus
Opiskelijalla on oikeus osallistua tutkinnon kokeeseen, kun hän ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumistaan on opiskellut vähintään asian-omaisen oppiaineen pakolliset kurssit.

Opiskelijalla on oikeus osallistua vieraan kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen, kun hän on kun hän on opiskellut vähintään kolme lukiokurssia tätä kieltä.
Tarkempia tietoja ylioppilastutkinnon suorittamisesta annetaan erillisissä ylioppilastutkinnon infotilaisuuksissa jokaisen lukiovuoden aikana.

Koekohtaisten maksujen palauttaminen

Jos ennen kokeiden alkamista on todettu, että tutkintoon ilmoittautunut kokelas ei täytäkään osallistumiselle asetettuja vaatimuksia, tai jos ilmoittautuminen tutkintoon tai sen kokeeseen on hakemuksesta mitätöity, koekohtaiset tutkintomaksut palautetaan pyynnöstä kokelaalle. Perusmaksu on tällöinkin maksettava. Mikäli on kyse kielikokeesta ja kokelas on ehtinyt jo osallistua kuullunymmärtämiskokeeseen, koekohtainen maksu on maksettava.
Pyyntö maksujen palauttamisesta on esitettävä lautakunnalle viimeistään sen vuoden loppuun mennessä, jonka aikana järjestetystä tutkinnosta on kyse. Tästä linkistä aukeaa mallikirje. Yo koekohtaisen maksun palauttaminen

Lautakunnan osoite:
Ylioppilastutkintolautakunta
PL 50
00581 HELSINKI
Tarkempia tietoja voi kysyä Ylioppilastutkintolautakunnasta puh. 0295 338200
sähköpostiosoite: lautakunta(at)ylioppilastutkinto.fi