Ohjaus

Ensimmäisenä lukiovuonna opintojen ohjaus painottuu lukiossa opiskeluun perehdyttämiseen, oman opintosuunnitelman ja ainevalintojen tekemiseen sekä alustavan ylioppilaskirjoitussuunnitelman laatimiseen.

Toisen vuositason ohjauksessa keskeisiä teemoja ovat  ylioppilaskirjoitussuunnitelman päättäminen ja jatko-opintosuunnitelman työstäminen.

Abivuonna opinto-ohjaus keskittyy lukio-opintojen loppuunsaattamiseen sekä jatko-opintoihin hakemiseen.

Uusien opiskelijoiden perehdytys
Uusille opiskelijoille laaditaan valmis lukujärjestys ensimmäisen lukiovuoden ensimmäiselle jaksolle. Lukuvuoden muiden jaksojen lukujärjestykset laaditaan opinto-ohjauksen oppitunneilla 1. jakson aikana. Näin opiskelija saa koko vuoden lukujärjestykset ja oppii samalla käyttämään opintojen suunnittelussa tarvittavia työkaluja.

Lukio-opinnot aloittaville järjestetään 1. jakson aikana teemaopintojen kurssi, jossa opiskelijat harjoittelevat mm. sähköisen oppimisympäristön käyttöä.

Kalenteri lukiolaisen käytössä
Menestyminen lukio-opinnoissa edellyttää opintojen ja ajankäytön suunnittelua. Siksi kalenteri on lukiolaiselle hyvin tärkeä työkalu. Ota se käyttöösi.

Jokaisen opiskelijan kannattaa miettiä myös näitä opiskelijan perustaitoja.

  • Valmistaudu huolella jokaiselle oppitunnille – tee läksysi päivittäin. Kurssin arviointi on monipuolista ja jatkuvaa.
  • Palauta vaaditut tehtävät ajallaan. Stressiä on vähemmän ja opit ennakoimaan.
  • Tee työsi ensimmäisellä kerralla riittävän hyvin. Jos joudut uusimaan kursseja, työmääräsi on suurempi eikä oppimistulokset ole parempia.
  • Lukio-opiskelu vaatii aikaa ja opiskelu on sinun päätyötäsi. Mieti kuinka paljon aikaa tarvitset opiskeluun, harrastuksiin ja lepäämiseen.