Oppiaineet
Lukion tuntijakotaulukko
Kielet pakolliset syventävät
Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3
Englanti A-kieli 6 2
Ruotsi A-kieli 6 2
Ruotsi B-kieli 5 2
Muut kielet 8
Saksa
Ranska
Espanja
Italia
Matematiikka
Lyhyt matematiikka 6 2
Pitkä matematiikka 10 3
Ympäristö ja luonnontieteet
Biologia 2 3
Maantiede 2 2
Fysiikka 1 7
Kemia 1 4
Humanistis-yhteiskunnalliset tieteet
Filosofia 1 3
Psykologia 1 4
Historia 4 2
Yhteiskuntaoppi 2 2
Uskonto     /    elämänkatsomustieto 3 2
Terveystieto 1 2
Taito- ja taideaineet 5
Liikunta pojat      /      Liikunta tytöt 2 3
Musiikki 1—2 3
Kuvataide 1—2 3
Opinto-ohjaus 2 1
Pakolliset kurssit 47-51
Syventävät kurssit vähintään 10
Kurssit yhteensä vähintään 75