Ruotsi (B-kieli)

Peruskoulun 7.luokalta alkavan ruotsin oppimäärä jatkuu lukiossa keskipitkänä oppimääränä. Ruotsin kurssien aikana on tavoitteena saavuttaa hyvä peruskielitaito ruotsin kielessä. Harjoittelemme tekstin- ja kuullunymmärtämistä, kirjoittamista ja kehitämme suullista kielitaitoa. Pakollisia kursseja on viisi, jotka suoritetaan kahden ensimmäisen lukiovuoden aikana. Kolmantena vuonna on tarjolla syventävät kurssit 6 ja 7 sekä soveltava abikurssi, jotka etenkin ruotsin yo-kokeeseen osallistuvien kannattaa suorittaa.

RUB11
Minun ruotsini
Pakollinen kurssi
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taitoa  ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja.  Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle.  Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä. Syvennetään harrastuksiin, perheeseen, ruotsalaiseen kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyvän sanaston hallintaa. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin. Kurssin pääpaino on suullisessa viestinnässä ja kurssilla kerrataan peruskoulussa opittuja asioita.

RUB12
Hyvinvointi ja ihmissuhteet

Pakollinen kurssi
Harjoitellaan aktiivista keskustelua ja kuuntelemista. Harjoitellaan mielipiteen ilmaisua arkielämässä. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation vaikutusta nuoren ihmisen elämään ja hyvinvointiin.