Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja tapaa ryhmänsä opiskelijat säännöllisesti. Erityisesti jaksoarviointien aikaan tarkistetaan, ovatko opinnot edenneet opiskelijan laatiman suunnitelman mukaisesti. Ryhmänohjaaja tapaa ryhmänsä opiskelijoita aika ajoin myös kahden kesken erityisissä ryhmänohjaaja-haastatteluissa.

Ryhmänohjaaja tapaa opinto-ohjaajan kerran jaksossa, jolloin he yhdessä arvioivat jokaisen ryhmään kuuluvan opiskeljan opintotilanteen.

Ryhmänohjaajat

Kotiluokat

1A PUR
1B KAR 4.4
1C JÄR 2.1
1D AUM 1.3

2 A RIC 4.7
2 B ASA 3.3
2 C LIN 4.2
2 D GRA 3.2

3 A PAJ 4.5
3 B IIT 3.4
3 C TAR 1.1
3 D RII 3.5

4 STE 3.1