Taito- ja taideaineet
Taito- ja taideaineet Pakolliset Syventävät
Liikunta 2 3
Musiikki 1—2 3
Kuvataide 1—2 3
Opinto-ohjaus 1 1