Tieto- ja viestintätekniikka opiskelussa

Tieto- ja viestintätekniikka (=TVT) on tärkeä osa nykyistä tietoyhteiskuntaa ja se näkyy myös lukiolaisen arjessa. Viherlaakson lukiossa uutta teknologiaa käytetään opiskelijan aktiivisen roolin vahvistamiseen, osallistavamman toimintakulttuurin luomiseen sekä vuorovaikutteisten pedagogisten käytäntöjen kehittämiseen. Hyvän opiskelun ohje

 

Opettajamme ovat pitkään tehneet töitä sähköisten materiaalien ja välineiden pedagogisen käytön kehittämiseksi. Opetuksen kokeilut

Käytämme tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti siten, että se tukee erilaisia oppijoita auttaen heitä prosessoimaan tietoa itsenäisesti ja yhteisöllisesti. Opettajat yhdistävät ketterästi perinteisiä opetusmetodeja tieto- ja viestintätekniikan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Lukio-opintojensa aikana opiskelija harjaantuu sähköisissä ympäristöissä toimimiseen, samalla kun saavuttaa tarvittavat valmiudet sähköiseen ylioppilaskokeeseen vastaamiseen.

Lukiostamme valmistuva opiskelija on saavuttanut TVT-taitojen osalta sähköisen asioinnin taidot, elinikäisen oppimisen valmiudet sekä jatko-opinnoissa ja tulevaisuuden työelämässä tarvittavat tieto- ja viestintätekniset valmiudet.