Tutor-toiminta

Tutoroinnin keskeinen päämäärä on ohjata uusia opiskelijoita sopeutumaan heidän uuteen opiskeluympäristöön. Tutorit ohjaavat ja auttavat lukion aloittavaa uutta opiskelijaa opiskeluun ja lukioelämään liittyvissä kysymyksissä, kuten kurssivalinnoissa ja koulun käytänteissä. Tutori pyrkii auttamaan opiskelijaa ottamaan itse vastuun opiskelustaan jo lukio-opintojen alkuvaiheessa.

Tutorit edesauttavat myös uusien opiskelijoiden keskinäistä tutustumista sekä koko lukion yhteisöllisyyttä. Tutorit ovat keskeisessä roolissa uusien opiskelijoiden ryhmäytymisessä sekä erilaisten opiskelijoille järjestettävien tapahtumien organisoinnissa. Tutorit pyrkivät ryhmänä luomaan mukavan ja turvallisen ilmapiirin, mikä lisää jokaisen viihtyvyyttä ja koulussa.

Info uusille opiskelijoille – Tervetuloa Viheriin

Tutori on toisen vuoden opiskelija ja heidät valitaan vuosittain. Tutori on saanut tehtäväänsä koulutuksen. Tutorointi on osa opintojen ohjausta, ja siksi tutorit ovat monenlaisissa asioissa opinto-ohjaajan apuna, kuten koulun esittelyissä yläkouluille ja vanhempain-illoissa sekä lukion avoimissa ovissa.

Tutoroinnnista on iloa myös tutorille itselleen. Tutor-tehtävien myötä tutorin vastuunottokyky kasvaa, tiimityötaidot ja yhteistyökyky kehittyvät, esiintymistaito vahvistuu ja valmius toimia erilaisissa tilanteissa paranee.

Tutor-toiminta sopii kaikille, jotka haluavat auttaa toisia opiskelijoita ja ovat yhteistyökykyisiä. Aktiivisesta tutor-toiminnasta saa tutor-todistuksen ja kurssisuorituksen. Uusien tutorien haku järjestetään vuosittain keväällä. Tutoroinnin vastuuhenkilönä toimii opinto-ohjaaja.