Uskonto

Uskonto lukion oppiaineena jakaantuu pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroarvosanoin, soveltavat suoritusmerkinnällä. Kursseihin liittyy eri tyyppisiä harjoituksia, tehtäviä, analyyseja tai vierailuja, joista sovitaan yhdessä kurssien alussa. Erityisesti syventäville ja soveltaville kursseille ovat tervetulleita myös muiden katsomusaineiden opiskelijat.

UE01
Uskonnon luonne ja merkitys
Pakollinen kurssi
Luvassa on sukellus uskontoilmiön analyysiin. Selvitämme miksi ja miten eri kulttuureissa uskotaan ja miten uskontoja tutkitaan. Teemme myös avartavan tutkimusmatkan juutalaisuuden ja kristinuskon pyhään kirjaan, Raamattuun. Saamme käsityksen siitä millaista on tieteellinen raamatuntutkimus ja kuinka eri tavoin Raamattua voidaan tulkita.

UE02
Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta
Pakollinen kurssi
Kurssilla matkustetaan ajassa ja paikassa ja tutustutaan eurooppalaisen kulttuurin kristillisiin juuriin. Välillä piipahdamme pikalennoilla myös muilla mantereilla (Afrikka, Aasia, Latinalainen Amerikka, Yhdysvallat ja Venäjä).

UE03
Ihmisen elämä ja etiikka
Pakollinen kurssi
Pohdimme oikeaa ja väärää, hyvää ja pahaa. Tutustumme siihen mitä kristillinen etiikka on ja mitä se ei ole. Analysoimme ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä rohkeasti ja avoimesti.

UE04
Uskontojen maailmat
Syventävä kurssi
Kurssilla syvennetään tietämystä eri uskonnoista, niiden opeista ja tavoista. Mahdollisuuksien mukaan tutustumme vierailukäyntien avulla maailmanuskontoihin Suomessa. Kurssi on suositeltava myös elämänkatsomustiedon opiskelijoille (etenkin jos on valmistautumassa ylioppilaskirjoituksiin).

UE05
Mihin suomalainen uskoo?
Syventävä kurssi
Millaista oli uskonto Suomessa ennen kristinuskoa? Miten kristinusko on kehittynyt ja kehittänyt Suomea? Millainen on uskonnollisuuden merkitys Suomessa tulevaisuudessa? Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia kurssin aikana.

UE06
Syntymä ja kuolema eri kulttuureissa
Soveltava kurssi
Lähdemme kohtaamaan elämän ja kuoleman kysymyksiä eri kulttuureissa ja uskonnoissa. Kurssin vierailujen kautta syvennetään tietämystä muun muassa ammateista, joissa elämän ja kuoleman kysymykset ovat arkipäivää.

UE07
Raamattukurssi
Soveltava kurssi
Monien uskonnollisten kiistojen kohteena on Raamattu ja sen arvovalta. Kurssilla lähdetään tieteellisten menetelmien ja elämyksellisten harjoitusten kautta tutustumaan Raamatun monipuoliseen maailmaan. Kurssi toteutetaan verkkokurssina, jossa on muutama tapaaminen ja muuten opiskelija työskentelee itsenäisesti.

UE08
Uskonnon kertauskurssi
Soveltava kurssi, laajuus 0,5 kurssia
Kurssilla kerrataan 1.-5. kurssien sisällöt, tutustutaan yo-kysymyksiin ja harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista. Erityisen hyödyllinen ja tarpeellinen UE-kirjoittaville.