YO-koe uudistuu

Ylioppilastutkinnot kokeet ovat muuttuneet tietokoneella tehtäviksi digitaalisiksi kokeiksi. Opiskelija harjoittelee kokeiden tekemistä tietokoneella heti ensimmäiseltä vuositasolta alkaen. Kokeita tehdään lautakunnan abitti-kokeina, mutta myös muissa sähköisissä koeympäristöissä. Jokaisella lukiolaisella tulee olla oma opiskelukannettava, jonka voi käynnistää muistitikulta. Tällöin konetta käytetään YO-lautakunnan kokeisiin tarkoitetulla käyttöjärjestelmällä.

Koe siirretään koetilan palvelimelle purkukoodin avulla.

Ensimmäinen harjoituskoe Viherlaakson lukiossa pidettiin 2.10.2015. Kokeessa harjoiteltiin äidinkielen tekstitaitojen ohella koejärjestelmän toimivuutta. Opiskelija ohjataan tarkistamaan ennen koetta koneensa toimivuus ja tarvittaessa se tehdään yhdessä atk-tukihenkilön kanssa.

Koetilassa jokaiselle koepaikalle rakennetaan langallinen lähiverkko. Sähkön saanti varmistetaan työmaakeskuksiin kytketyillä jatkojohdoilla.

Opiskelijat tuovat kokeeseen omat koneensa. Ennen kokeen alkua varmistetaan se, että opiskelijan kone käynnistyy kokeessa käytettävällä käyttöjärjestelmällä ja löytää palvelinkoneen. Sen jälkeen opettaja kirjaa opiskelijan kokeeseen. Oheisesta linkistä aukeaa opiskelijan ohje, minkä mukaan hän käynnistää kokeessa käyttämänsä koneen abitti-koejärjestelmään ennen kokeen alkua.

Sähköisen kokeen aloitusohje opiskelijalle

Opiskelija käynnistää koneensa abitti-käyttöjärjestelmään muistitikulta. Keltainen väri näytön päällä on merkki siitä, että opettaja voi kirjata opiskelijan kokeeseen.


Ensimäiset sähköiset YO-kokeet järjestettiin lukuvuoden 2016-2017 aikana. Opiskelijan kannattaa tutkia mitkä hänen kirjoitussuunnitelmassaan olevista YO-kokeista ovat tietokoneella tehtäviä. Opiskeljan kannattaa hankkia oma kone ja käyttää sitä säännöllisesti kursseilla ja kurssikokeissa. Yhteistyössä opettajien kanssa kurssit suunnitellaan siten, että opiskelun aikana kaikki sähköisissä kokeissa tarvittavat taidot karttuvat.

Aikataulu[1]