YO-koe uudistuu

Ylioppilastutkinnot kokeet ovat muuttuneet tietokoneella tehtäviksi digitaalisiksi kokeiksi. Opiskelija harjoittelee kokeiden tekemistä tietokoneella heti ensimmäisestä lukiovuodesta alkaen. Kokeita tehdään lautakunnan abitti-kokeina, mutta myös muissa sähköisissä koeympäristöissä. Jokaisella lukiolaisella tulee olla oma opiskelukannettava, jonka voi käynnistää muistitikulta. Koetilassa jokaiselle koepaikalle rakennetaan langallinen lähiverkko. Sähkön saanti varmistetaan työmaakeskuksiin kytketyillä jatkojohdoilla.

Opiskelijat käyttävät omia tietokoneita sekä lukion kurssikokeissa että ylioppilastutkinnon kokeissa . Opiskelijoiden tulee opetella koneen käyttö huolellisesti. Ennen kokeita opiskelijan on varmistettava, että hän osaa ja kone voidaan käynnistää USB-tikulta abitti-koejärjestelmään.

Kokeessa opiskelija kytkee koneensa koeverkoon ja käynnistää sen annettujen ohjeiden mukaan. Kun valvojan koneelta nähdään, että opiskelijan kone  on kytketty koeverkkoon, opettaja kirjaa opiskelijan siihen kokeeseen, mitä opiskelija on tullut tekemään.

Ensimäiset sähköiset YO-kokeet järjestettiin lukuvuoden 2016-2017 aikana. Opiskeljan kannattaa hankkia oma kone ja käyttää sitä säännöllisesti kursseilla ja kurssikokeissa. Yhteistyössä opettajien kanssa kurssit suunnitellaan siten, että opiskelun aikana kaikki sähköisissä kokeissa tarvittavat taidot karttuvat.

Aikataulu[1]