Digitaalinen YO-koe

Ensimmäiset digitaaliset YO-kokeet järjestettiin lukuvuoden 2016-2017 aikana ja viimeinen paperikoe on syksyn 2018 matematiikan koe. Keväällä 2019 kaikki kokeet ovat digitaalisia.

Opiskelija harjoittelee kokeiden tekemistä tietokoneella heti ensimmäisestä lukiovuodesta alkaen. Kokeita tehdään lautakunnan abitti-kokeina, mutta myös muissa sähköisissä koeympäristöissä. Kokeessa kokelas käyttää omaa opiskelukannettavaansa, jonka voi käynnistää muistitikulta. Koetilassa jokaiselle koepaikalle rakennetaan langallinen lähiverkko. Sähkön saanti varmistetaan työmaakeskuksiin kytketyillä jatkojohdoilla.

Opiskelijat käyttävät omia tietokoneita sekä lukion kurssikokeissa että ylioppilastutkinnon kokeissa. Opiskelijoiden tulee opetella koneen käyttö huolellisesti. Ennen kokeita opiskelijan on varmistettava, että hän osaa ja kone voidaan käynnistää USB-tikulta abitti-koejärjestelmään.

Kokeessa opiskelija kytkee koneensa koeverkoon ja käynnistää sen annettujen ohjeiden mukaan. Kun valvojan koneelta nähdään, että opiskelijan kone  on kytketty koeverkkoon, opettaja kirjaa opiskelijan siihen kokeeseen, mitä opiskelija on tullut tekemään.

Lautakunnan ohje kokeessa käytettävästä tietokoneesta

Opiskelijan pitää hankkia oma kone opiskelua varten. Sitä käytetään säännöllisesti kaikilla kursseilla, kurssikokeissa ja aikanaan myös YO-kokeissa. Yhteistyössä opettajien kanssa kurssit suunnitellaan siten, että opiskelun aikana kaikki sähköisissä kokeissa tarvittavat taidot karttuvat.

 

Aikataulu[1]